Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 14/5/19
 

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 14/5/19

Tại miền Nam, khô đậu tương giao tháng 5 có thể thiếu ít do cá tra giai đoạn lớn đang có nhiều nên mặc dù giá thế giới và chào giá nhập khẩu giảm mạnh trong thời gian vừa qua nhưng giá giao dịch nội địa không giảm nhiều, khô đậu tương giao tháng 5 hiện phổ biến khoảng 8.750 đồng/kg (xá cảng Vũng Tàu).

NGUYÊN LIỆU

14/5

13/5

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 5/6/7

8.850/8.800/8.600

8.850/8.800/8.600

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 5/6/7

8.750/8.700/8.500

8.750/8.700/8.500

Tin tham khảo