Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 12/6/19
 

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 12/6/19

Giá khô đậu tương đứng, tại miền Nam, một số DNTM đang chào khô đậu tương giao ngay ở mức 9.200 đồng/kg (xá cảng Vũng Tàu) nhưng không có người mua.

NGUYÊN LIỆU

12/6

11/6

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

9.050/9.050

9.050/9.050

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

9.150/9.050

9.150/9.050

Tin tham khảo