Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 12/10/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 12/10/2018

Giá khô đậu tương giao ngay tiếp tục giảm

Mặc dù đêm qua giá khô đậu tương CBOT tăng nhẹ, tuy nhiên sáng nay giá khô đậu tương giao ngay giao dịch tại cảng Vũng Tàu lại tiếp tục xuống còn 9.600 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu. Nhu cầu rất yếu, các nhà máy hầu như không mua hàng.

NGUYÊN LIỆU

12/10

11/10

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 10/11/12

9.750/9.750/9.750

9.750/9.750/9.750

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 10/11/12

9.600/9.700/9.700

9.700/9.700/9.700

Tin tham khảo