Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 11/1/2019
 

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 11/1/2019

Tại miền Nam, khô đậu tương cũng chỉ có thể bán lẻ, không ghi nhận nhu cầu từ nhà máy, giá bán quanh mức 9.300-9.350 đồng/kg cho hàng giao ngay.

NGUYÊN LIỆU

11/1

10/1

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 12/1

9.400-9.450/9.400

9.400-9.450/9.400

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 12/1

9.300-9.350/9.250-9.300

9.300-9.350/9.250-9.300

Tin tham khảo