Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 10/9/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 10/9/2018

Giá khô đậu tương ổn định, thị trường trầm lắng

Giá khô đậu tương ổn định quanh mức 9.900-10.000 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu và 10.000-10.050 đồng/kg xá cảng Cái Lân, giao tháng 9, thị trường trầm lắng.

NGUYÊN LIỆU

10/09

08/09

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 9/10-11/12

10.050/9.900-10.000/9.800

10.050/9.900-10.000/9.800

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 9/10-11/12

9.900/9.800-10.000/9.750

9.900/9.800-10.000/9.750

Tin tham khảo