Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 08/11/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 08/11/2018

Giá khô đậu tương dao động ở mức thấp

Giá khô đậu tương giao tháng 11 đang ổn định quanh mức 9.450 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu và 9.600 đồng/kg xá cảng Cái Lân.

NGUYÊN LIỆU

08/11

07/11

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 11/12

9.600-9.700/9.600

9.600-9.700/9.600

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 11/12

9.450-9.500/9.500

9.450-9.500/9.500

Tin tham khảo