Giá khô đậu tương bán nội địa 29/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 29/06/2018

Giá khô đậu tương Argentina miền Nam giữ ở mức 10.500 đồng/kg

Nguồn gốc

29/06

28/06

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

10.500

10.500

Tin tham khảo