Giá khô đậu tương bán nội địa 27/04/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 27/04/2018

Giá khô đậu tương ổn định, nhu cầu yếu

- chào giá nhập khẩu khô đậu tương đã tăng khá mạnh trong vài ngày gần đây, do đó hôm nay một số DNTM đã đẩy tăng giá chào bán khô đậu tương giao tháng 4/5/6/7, hầu hết đều lên trên 11.000 đồng/kg cho hàng giao tháng 4/5/6 xá cảng Vũng Tàu/Cái Lân. Tuy nhiên do nhu cầu tiêu thụ nội địa yếu nên mức giá giao dịch thực tế cũng chỉ khoảng 10.800-10.900 đồng/kg.

Nguồn gốc

27/04

26/04

Cái Lân – Nam Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 4-5/giao tháng 6

10.800/10.900

10.700/10.800

Tin tham khảo