Giá khô đậu tương bán nội địa 23/8/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 23/8/2018

Giá khô đậu tương Argentina miền Bắc giảm xuống mức 10.300 đồng/kg

Nguồn gốc

23/08

22/08

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 8/9-10/11-12

10.300/10.300/10.200

10.350/10.300/10.200

Tin tham khảo