Giá khô đậu tương bán nội địa 23/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương bán nội địa 23/04/2018

Giá khô đậu tương miền Nam phổ biến khoảng 10.700 đồng/kg

- Giá khô đậu tương giao dịch tại cảng Vũng Tàu hiện phổ biến khoảng 10.700 đồng/kg, không còn mức giá 10.600 đồng/kg như cuối tuần trước.

Nguồn gốc

23/04

21/04

Vũng Tàu – Nam Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 4-5/giao tháng 6

10.700/10.800

10.700/10.800

Tin tham khảo