Giá khô đậu tương bán nội địa 22/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương bán nội địa 22/12/2017

Giá khô đậu tương giao ngay miền Bắc tăng lên 11.600 đồng/kg

- tại miền Bắc, giá khô đậu tương tiếp tục tăng nóng, các nhà máy dư lượng ít bán ra với giá rất cao, xuất hiện mức giá giao dịch 11.600 đồng/kg (tại kho người bán).

Nguồn gốc

22/12

21/12

Cái Lân – Nam Mỹ - nhập khẩu – giao tháng 12/1/2/3 – hàng xá

11500/10600/9800/9600

11300/10600/9800/9600

 

Tin tham khảo