Giá khô đậu tương bán nội địa 20/04/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 20/04/2018

Giá khô đậu tương giao dịch nội địa có xu hướng giảm

- Theo đà giảm của giá thế giới và chào giá nhập khẩu, hôm nay các DNTM đã giảm giá chào bán khô đậu tương giao tháng 4/5/6 từ 100-150 đồng/kg so với hôm qua, cao nhất chỉ khoảng 11.000 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu và 11.100 đồng/kg xá cảng Cái Lân. Các DNTM chào bán ra khá nhiều, mức giá giao dịch thực tế có xu hướng giảm, xuống mức 10.600 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu.

Nguồn gốc

20/04

19/04

Vũng Tàu – Nam Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 4-5/giao tháng 6

10.600/10.700

10.700/10.800

Tin tham khảo