Giá khô đậu tương bán nội địa 19/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 19/06/2018

Giá chào khô đậu tương Argentina miền Bắc ở mức 10.300 đồng/kg nhưng không có người mua

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí