Giá khô đậu tương bán nội địa 19/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 19/06/2018

Giá chào khô đậu tương Argentina miền Bắc ở mức 10.300 đồng/kg nhưng không có người mua

- Hôm nay tại miền Bắc xuất hiện mức giá chào khô đậu tương là 10.300 đồng/kg xá cảng Cái Lân, giao tháng 6/7 nhưng cũng không có người mua, các nhà máy đang chờ giá khô đậu tương giảm xuống dưới 10.000 đồng/kg mới mua vào.

Nguồn gốc

19/06

18/06

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

10.300-10.350

10.350-10.400

Tin tham khảo