Giá khô đậu tương bán nội địa 15/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 15/06/2018

Giá khô đậu tương Argentina miền Nam giảm 100 đồng/kg nhưng vẫn không có giao dịch

- Do giá khô đậu tương thế giới giảm mạnh nên một số DNTM cũng đã giảm mạnh giá chào bán khô đậu tương tại thị trường nội địa, hiện giá chào dao động từ 10.600-11.000 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu, giao tháng 6/7 cho hàng Argentina/Mỹ nhưng cũng không có giao dịch.

Nguồn gốc

15/06

14/06

Vũng Tàu – Argentina - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

10.600-11.000

10.700-11.000

Tin tham khảo