Giá khô đậu tương bán nội địa 13/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 13/06/2018

Giá chào bán khô đậu tương Argentina miền Nam ở mức 10.750 đồng/kg.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí