Giá khô đậu tương bán nội địa 13/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 13/06/2018

Giá chào bán khô đậu tương Argentina miền Nam ở mức 10.750 đồng/kg.

- Hôm nay các DNTM vẫn chào giá khô đậu tương Argentina phổ biến mức 10.850 đồng/kg xá cảng Cái Lân giao tháng 6/7 nhưng mức giá giao dịch thực tế có thể thấp hơn 100 đồng/kg.

Nguồn gốc

13/06

12/06

Cái Lân – Argentina - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

10.750

10.750

Tin tham khảo