Giá khô đậu tương bán nội địa 12/9/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 12/9/2018

Giá khô đậu tương miền Bắc tháng 9 tăng lên mức 10.100 đồng/kg

Nguồn gốc

12/09

11/09

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 9/10/11-12

10.100/10.200/10.100

10.050/10.100/10.000

Tin tham khảo