Giá khô đậu tương bán nội địa 12/07/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương bán nội địa 12/07/2018

Giá khô đậu tương Argentina miền Bắc ổn định ở mức 10.300 đồng/kg

Nguồn gốc

12/07

11/07

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 7/8

10.300/10.300

10.300/10.300

Tin tham khảo