Giá khô đậu tương bán nội địa 12/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 12/06/2018

Giá chào bán khô đậu tương midpro Brazil miền Nam ở mức 10.800 đồng/kg

- Một số DNTM đang chào bán khô đậu tương hi-pro hàng nội địa và khô đậu tương Argentina cùng ở mức 10.900 đồng/kg cảng Vũng Tàu. Đối với hàng midpro Brazil, giá chào bán chỉ khoảng 10.800 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu nhưng cũng không có giao dịch.

Nguồn gốc

12/06

11/06

Cái Lân – Argentina - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

10.800

10.850

Tin tham khảo