Giá khô đậu tương bán nội địa 11/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 11/06/2018

Giá khô đậu tương giữ ở mức 10.800 đồng/kg, nhu cầu hầu như không có.

- Tại miền Nam, hiện mức giá khô đậu tương phổ biến DNTM có thể bán ở mức 10.800 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu, nhưng nhu cầu cũng hầu như không có. 

Nguồn gốc

11/06

08/06

Cái Lân – Argentina - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

10.800

10.800

Tin tham khảo