Giá khô đậu tương bán nội địa 11/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 11/06/2018

Giá khô đậu tương giữ ở mức 10.800 đồng/kg, nhu cầu hầu như không có.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí