Giá khô đậu tương bán nội địa 08/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 08/06/2018

Giá khô đậu tương giảm về mức 10.800 đồng/kg

- Giá khô đậu tương tiếp tục giảm theo đà giảm của giá thế giới, mức giá bán của các DNTM có thể xuống mức 10.800 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu/Cái Lân nhưng cũng không có người mua.

Nguồn gốc

08/06

07/06

Cái Lân – Argentina - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

10.800

10.800-10.900

Tin tham khảo