Giá khô đậu tương bán nội địa 07/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 07/06/2018

Giá khô đậu tương ổn định, nhu cầu hầu như không có

- Giá khô đậu tương không có nhiều biến động, thị trường rất ảm đạm, nhu cầu gần như không có.

Nguồn gốc

07/06

06/06

Cái Lân – Argentina - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

10.800-10.900

10.600-10.950

Tin tham khảo