Giá khô đậu tương bán nội địa 06/07/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương bán nội địa 06/07/2018

Giá khô đậu tương Argentina miền Bắc đứng ở mức 10.300 đồng/kg

Nguồn gốc

06/07

05/07

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 7/8

10.300

10.300

Tin tham khảo