Giá khô đậu tương bán nội địa 06/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 06/06/2018

Giá khô đậu tương miền Bắc ổn định

- Giá khô đậu tương miền bắc vẫn giữ ở mức 10.600-10.950 đồng/kg xá cảng Cái Lân, giao tháng 6/7

Nguồn gốc

06/06

05/06

Cái Lân – Argentina - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

10.600-10.950

10.600-10.950

Tin tham khảo