Giá khô đậu tương bán nội địa 05/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 05/06/2018

Giá khô đậu tương giảm mạnh theo đà giảm của giá thế giới

-  Tại miền Bắc, do giá khô đậu tương thế giới giảm mạnh, cộng với nhu cầu yếu nên các DNTM tiếp tục giảm giá chào bán khô đậu tương Argentina xuống 100-150 đồng/kg so với hôm qua, xuống mức 10.900-10.950 đồng/kg xá cảng Cái Lân, giao tháng 6/7. Cá biệt có đơn vị chào khô đậu tương Argentina giao ngay về nhà máy khu vực Hưng Yên, Hải Dương chỉ 10.800 đồng/kg nhưng cũng không có người mua.

Nguồn gốc

05/06

04/06

Cái Lân – Argentina - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

10.600-10.950

11.000

Tin tham khảo