Giá khô đậu tương bán nội địa 04/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 04/06/2018

Giá khô đậu tương tiếp tục xu hướng giảm do nhu cầu yếu

- Giá khô đậu tương tiếp tục xu hướng giảm do nhu cầu yếu, cộng với đà giảm của giá thế giới. Tại miền Nam, cuối tuần trước, một số DNTM thậm chí còn bán giá khô đậu tương Argentina giao ngay ở mức 10.900 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu. 

Nguồn gốc

04/06

02/06

Cái Lân – Argentina - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 6/7

11.000

11.100

Tin tham khảo