Giá khô đậu tương bán nội địa 01/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 01/06/2018

Giá khô đậu tương vẫn ở mức 11.100 đồng/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí