Giá khô đậu tương bán nội địa 01/06/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa 01/06/2018

Giá khô đậu tương vẫn ở mức 11.100 đồng/kg

- Thị trường khô đậu tương ảm đạm, giá đứng

Nguồn gốc

01/06

31/05

Cái Lân – Argentina - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 5/6

11.100

11.100

Tin tham khảo