Giá khô đậu tương Argentina tăng mạnh do đồng Peso tăng giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương Argentina tăng mạnh do đồng Peso tăng giá

Giá khô đậu tương Argentina tăng khá mạnh do giá đậu tương tăng cộng với ảnh hưởng từ việc đồng Peso Argentina tăng giá

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

24/08

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT không có nhiều biến động, giá ngô Brazil tăng do nhu cầu xuất khẩu tăng

Mỹ - CBOT

134.6

0.0

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

140.2

0.2

Kỳ hạn tháng 12

Brazil - BMF

147.3

0.7

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

152.8

1.5

Kỳ hạn tháng 11

Argentina - FOB

146.0

0.0

T8/2017-T2/2018

Argentina - FOB

156.0

0.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

203.9

-1.6

Kỳ hạn tháng 8

Lúa mỳ: giá lúa mỳ tăng điểm nhẹ do lo ngại hạn hán tại Canada và băng giá tại Úc

Mỹ - CBOT

150.3

2.1

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

159.6

1.6

Kỳ hạn tháng 12

Canada - ICE

200.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

192.0

0.0

T8/2017-T10/2017

Argentina - FOB

188.0

0.0

T11/2017-T1/2018

Đậu tương: giá đậu tương CBOT tăng do doanh số xuất khẩu tăng

Mỹ - CBOT

345.8

2.2

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

347.7

3.0

Kỳ hạn tháng 11

Argentina - FOB

370.0

3.0

Giao ngay

Brazil - BMF

345.9

2.3

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

347.8

3.1

Kỳ hạn tháng 11

Khô đậu tương: giá khô đậu tương Argentina tăng khá mạnh do giá đậu tương tăng cộng với ảnh hưởng từ việc đồng Peso Argentina tăng giá

Mỹ - CBOT

328.1

4.7

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

331.8

4.9

Kỳ hạn tháng 12

Argentina - FOB

318.0

7.0

Giao ngay

Tin tham khảo