Giá khô đậu tương Argentina tăng do triển vọng nguồn cung đậu tương niên vụ 2016/17 giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương Argentina tăng do triển vọng nguồn cung đậu tương niên vụ 2016/17 giảm

Bộ NN Argentina cắt giảm dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2016/17 xuống 1 triệu tấn so với báo cáo trước, còn 57 triệu tấn do diện tích gieo trồng giảm 700 nghìn ha, xuống mức 18,8 triệu ha – mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua do những cơn mưa đầu mùa khiến nhiều diện tích bị bỏ hoang và một phần được chuyển đổi sang trồng ngô.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí