Giá khô đậu tương Argentina tăng do triển vọng nguồn cung đậu tương niên vụ 2016/17 giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương Argentina tăng do triển vọng nguồn cung đậu tương niên vụ 2016/17 giảm

Bộ NN Argentina cắt giảm dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2016/17 xuống 1 triệu tấn so với báo cáo trước, còn 57 triệu tấn do diện tích gieo trồng giảm 700 nghìn ha, xuống mức 18,8 triệu ha – mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua do những cơn mưa đầu mùa khiến nhiều diện tích bị bỏ hoang và một phần được chuyển đổi sang trồng ngô.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

23/06

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô tiếp tục xu hướng giảm do triển vọng thời tiết tốt hơn tại vùng Trung Tây nước Mỹ

Mỹ - CBOT

141.3

-1.4

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

144.5

-1.4

Kỳ hạn tháng 9

Lúa mỳ: giá lúa mỳ cũng giảm điểm do dự báo mưa tại miền Bắc nước Mỹ, xoa dịu tình trạng khô hạn tại đây

Mỹ - CBOT

169.0

-0.5

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

173.8

-0.8

Kỳ hạn tháng 9

Đậu tương: giá đậu tương tăng nhẹ trở lại do nhu cầu mua vào của các quỹ đầu cơ tăng lên sau khi giá đậu tương giảm mạnh trước đó

Mỹ - CBOT

332.7

0.5

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

334.4

0.2

Kỳ hạn tháng 9

Khô đậu tương: giá khô đậu tương Argentina tăng nhẹ do triển vọng nguồn cung giảm

Mỹ - CBOT

323.8

-0.1

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

326.2

-0.7

Kỳ hạn tháng 9

Tin tham khảo