Giá khô đậu tương Argentina giảm do sự mất giá của đồng Peso

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương Argentina giảm do sự mất giá của đồng Peso

Giá khô đậu tương CBOT tăng theo đà tăng của giá đậu tương, trong khi giá khô đậu tương Argentina lại giảm điểm do sự mất giá mạnh của đồng Peso

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí