Giá khô đậu tương Argentina giảm do sự mất giá của đồng Peso

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương Argentina giảm do sự mất giá của đồng Peso

Giá khô đậu tương CBOT tăng theo đà tăng của giá đậu tương, trong khi giá khô đậu tương Argentina lại giảm điểm do sự mất giá mạnh của đồng Peso

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

26/06

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

141.3

0.0

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

144.6

0.1

Kỳ hạn tháng 9

Lúa mỳ: giá lúa mỳ giảm do nhu cầu yếu, quỹ đầu cơ chốt lời sau khi giá tăng liên tục trong đầu tuần trước

Mỹ - CBOT

165.3

-3.7

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

171.0

-2.8

Kỳ hạn tháng 9

Đậu tương: giá đậu tương CBOT tăng nhẹ do điều kiện phát triển của đậu tương Mỹ không được như mong đợi của thị trường

Mỹ - CBOT

333.1

0.4

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

335.3

0.9

Kỳ hạn tháng 9

Khô đậu tương: giá khô đậu tương CBOT tăng theo đà tăng của giá đậu tương, trong khi giá khô đậu tương Argentina lại giảm điểm do sự mất giá mạnh của đồng Peso

Mỹ - CBOT

324.3

0.5

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

327.2

1.0

Kỳ hạn tháng 9

Tin tham khảo