Giá khô dầu hạt cải chào bán nội địa ngày 23/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô dầu hạt cải chào bán nội địa ngày 23/06/2017

Giá khô dầu cải miền Bắc ổn định

Dubai, giao tháng 7/8). Đối với bã cải đắng Ấn Độ giá giao dịch khoảng 6.200 đồng/kg (hàng rời, Ấn Độ).

Nguồn gốc

23/06

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

 Dubai – Hải Phòng - Nhập khẩu (Bã cải ngọt)

6,800

0

Giá thực tế – tháng 7/8 hàng rời

 Ấn Độ – Hải Phòng - Nhập khẩu (Bã cải đắng)

6,200

-

Giá thực tế – tháng hàng bao 7/8

 

 

Tin tham khảo