Giá khô dầu hạt cải bán nội địa ngày 12/6/19
 

Giá khô dầu hạt cải bán nội địa ngày 12/6/19

NGUYÊN LIỆU

12/6

11/6

Hải Phòng - Ấn Độ - bã cải đắng – xá trong cont giao tháng 6

6.000

5.900

HCM - Ấn Độ - bã cải đắng – xá trong cont giao tháng 6

5.950

5.850

Tin tham khảo