Giá khô dầu cọ tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 13/8/2019
 

Giá khô dầu cọ tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 13/8/2019

Bảng giá khô dầu cọ bán nội địa ngày 13/8/2019 (đồng/kg)

NGUYÊN LIỆU

Giá chào bán

Giá giao dịch thực tế

Ghi chú

 Hải Phòng – Indonesia – nhập khẩu – giao tháng 8

3.300

3.300

Cung ít, giao dịch chậm

 HCM – Indonesia – nhập khẩu – giao tháng 8

3.250-3.350

3.200

Cung ít, giao dịch chậm

Tin tham khảo