Giá khô dầu cọ tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 12/9/2019
 

Giá khô dầu cọ tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 12/9/2019

Bảng giá khô dầu cọ bán nội địa ngày 12/9/2019 (đồng/kg)

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

GIÁ GIAO DỊCH NỘI ĐỊA NGÀY 12/9/2019

NGUYÊN LIỆU

GIÁ CHÀO BÁN

GIÁ GIAO DỊCH THỰC TẾ

GHI CHÚ

KHÔ DẦU CỌ:

 Hải Phòng – Indonesia – nhập khẩu – giao tháng 9

3.350

3.300

Giao dịch chậm

 HCM – Indonesia – nhập khẩu – giao tháng 9

3.300-3.350

3.200

Nguồn cung nhiều, giao dịch chậm

Tin tham khảo