Giá khô dầu cọ bán nội địa ngày 28/5/19
 

Giá khô dầu cọ bán nội địa ngày 28/5/19

Chào giá nhập khẩu tăng mạnh, hàng shipment 15/6-15/7 và shipment tháng 7 hiện đã lên 123 USD/tấn, tăng 12 USD/tấn so với đầu tuần trước. Do giá CNF tăng mạnh, trong khi hàng nhập khẩu về giai đoạn này lại ít nên giá khô dầu cọ tại cảng khu vực HCM đã tăng lên mức 3.000 đồng/kg (hàng rời).

NGUYÊN LIỆU

28/5

27/5

 Hải Phòng – Philippin – nhập khẩu – xá trong cont giao tháng 5/6

2.900

2.800

 HCM – Philippin – nhập khẩu – xá trong cont giao tháng 6

3.000

2.700

 

Tin tham khảo