Giá khô dầu cọ bán nội địa ngày 16/5/19
 

Giá khô dầu cọ bán nội địa ngày 16/5/19

Khô dầu cọ tháng 5 vẫn khá khan nhưng hàng tháng 6 chỉ chào quanh mức 2.700 đồng/kg (hàng rời, tại cảng HCM).

NGUYÊN LIỆU

16/5

15/5

 Hải Phòng – Philippin – nhập khẩu – xá trong cont giao tháng 5

2.800

2.800

 HCM – Philippin – nhập khẩu – xá trong cont giao tháng 6

2.700

2.700

Tin tham khảo