Giá Jasmine tiếp tục duy trì ở mức cao

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá Jasmine tiếp tục duy trì ở mức cao

Biểu đồ Giá Jasmine theo tuần từ tuần 1 năm 2015 đến tuần 16/10-20/10/2017

Trong vòng 3 tháng 8, 9, và 10 giá gạo Jasmine tiếp tục duy trì ở mức cao. Giá Jasmine TP tại kho xoay quanh mức 12000 đồng/kg. Giá gạo Jasmine xuất khẩu xoay quanh mức 575-590 USD/tấn, FOB, cont. Nếu so với thời điểm trước tháng 6, giá Jasmine xuất khẩu đã tăng 30 USD/tấn, và so với mức đáy của năm 2016 thì giá Jasmine đã tăng tới gần 80 USD/tấn. Nguồn cung mới từ nay đến cuối năm rất hạn hẹp sẽ làm cho thị trường luôn duy trì mặt bằng giá cao