Giá Jasmine (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 29/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá Jasmine (cập mạn) tại Kiên Giang ngày 29/5/2017

Giá Jasmine (cập mạn) tăng

Chủng loại

Ghi chú

29/5/2017

+/-

Jasmine

Cập mạn

11,000

100

Tin tham khảo