Giá hồ tiêu thị trường ngày 30/1/2018: Giá tiêu xô nội địa tăng 1,000 đ/kg ở các địa phương

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá hồ tiêu thị trường ngày 30/1/2018: Giá tiêu xô nội địa tăng 1,000 đ/kg ở các địa phương

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo