Giá hồ tiêu thị trường ngày 27/04/2018: Giá tiêu xô nội địa tăng lên 1,000 đ/kg

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá hồ tiêu thị trường ngày 27/04/2018: Giá tiêu xô nội địa tăng lên 1,000 đ/kg

Giá tiêu hôm nay (27/04/2018) tại các địa phương tăng lên 1,000đ/kg so với hôm qua.

Tại Gia Lai, Đồng Nai giá thu mua ở mức 61,000 đồng/kg. Giá tiêu cao nhất ở Bà Rịa-Vũng Tàu ở mức 64.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông, Phú Yên, Bình Phước giá tiêu ở mức 62.000 đồng/kg.

Mức giao dịch phổ biến trong khoảng 61,000-63,000 đ/kg.

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

20/4

23/4

24/4

26/4

27/4

Đắk Lắk

60

60.5

60.5

60.5

61

Đắk Nông

61

61

61

61

62

Phú Yên

61

61

61

61

62

Gia Lai

59

60

60

60

61

Bà Rịa – VT

62

63

63

63

64

Bình Phước

61

61

61

61

62

Đồng Nai

60

60

60

60

61

 

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

20/4

23/4

24/4

26/4

27/4

Thanh Cao - Chư sê

61,5

60,5

60,5

61

62

Maseco - Chư sê

61,5

60,5

60,5

61

62

DK CN - Chư sê

61

60

60

60,5

61,5

HH - Chư sê

61

60

60

60,5

61,5

 

Giá Xuất khẩu tăng theo giá nội địa

Giá tiêu xuất khẩu tăng so với phiên trước. Cụ thể, giá tiêu đen FAQ ở mức 3,300-3,400 USD/tấn, tiêu đen ASTA ở mức 3,800-3,900 USD/tấn, tiêu trắng ASTA ở mức 5,100-5,200 USD/tấn

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 gr/l, FAQ)

Tiêu đen
(550 gr/l, ASTA)

Tiêu trắng
(ASTA)

01-02/02

3.400-3.500

3.800-3.900

5.100-5.200

06/02-28/02

3.400-3.500

3.800-3.900

5.200-5.300

01/03-13/03

3.300-3.400

3.700-3.800

5.000-5.100

14/03-19/03

3.200-3.300

3.600-3.700

4.800-4.900

20/03-21/03

3.200-3.300

3.600-3.700

4.700-4.800

22/03-28/03

3.100-3.200

3.500-3.600

4.500-4.600

29/03-05/4

3.200-3.300

3.600-3.700

4.800-4.900

06/4-10/4

3.200-3.300

3.600-3.700

4.700-4.800

11/4-12/4

3.200-3.300

3.600-3.700

4.900-5.000

16/4-17/4

3.300-3.400

3.700-3.800

4.900-5.000

18/4-20/4

3.300-3.400

3.700-3.800

5.000-5.100

23/4-26/4

3.300-3.400

3.700-3.800

5.000-5.100

27/4

3.300-3.400

3.800-3.900

5.100-5.200

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

Giá tiêu Thế giới

Tại Ấn Độ, giá tiêu tăng so với phiên trước. Trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu Kỳ hạn giao T5/2018 giá tiêu giao ngay giao dịch ở mức 37,314 rupee/tạ, tăng 89 rupee/tạ.

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Ngày

20/4

23/4

24/4

26/4

27/4

Giá

37,258

37,297

37,297

37,225

37,314

 

 

Tin tham khảo