Giá hồ tiêu thị trường ngày 13/6/2018: Giá tiêu xô trong nước giữ ổn định
 

Giá hồ tiêu thị trường ngày 13/6/2018: Giá tiêu xô trong nước giữ ổn định

Giá hồ tiêu nguyên liệu tại một số tỉnh phía Nam và Tây Nguyên ngày hôm nay không thay đổi so với hôm qua.

Tại ĐắkLắk, Đồng Nai, Gia Lai giá tiêu ở mức 56.000- 56.500 đồng/kg. Tại Đắc Nông, Bình Phước giá tiêu giao dịch ở mức 57.000 – 57.500 đồng/kg.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu giá hồ tiêu giữ ở mức 59.000 đồng/kg.

Giá tiêu giao dịch phổ biến quanh mức 56.000-58.000 đ/kg

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

07/6

08/6

11/6

12/6

13/6

Đắk Lắk

57

57

57

56.5

56.5

Đắk Nông

58

58

58

57

57

Phú Yên

58

58

58

57.5

57.5

Gia Lai

57

57

57

56

56

Bà Rịa – VT

59

59

59

59

59

Bình Phước

58

58

58

57.5

57.5

Đồng Nai

57

57

57

56.5

56.5

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

07/5

08/5

11/5

12/5

13/5

Thanh Cao - Chư sê

57

57

57

56,5

56,5

Maseco - Chư sê

57

57

57

56,5

56,5

DK CN - Chư sê

56,5

56,5

56,5

56

56

HH - Chư sê

56,5

56,5

56,5

56

56

 

Giá Xuất khẩu hạt tiêu tiếp tục giữ ổn định

Giá tiêu xuất khẩu tiếp tục duy trì xu hướng ổn định giá. Cụ thể, giá tiêu đen FAQ ở mức 3,200-3,300 USD/tấn, tiêu đen ASTA ở mức 3,600-3,700 USD/tấn, tiêu trắng ASTA ở mức 4,900-5,000 USD/tấn. Mức giá này được duy trì trong 2 tuần gần đây và chưa thấy có dấu hiệu gì về sự biến động giá xuất khẩu hồ tiêu trong thời điểm hiện nay.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 gr/l, FAQ)

Tiêu đen
(550 gr/l, ASTA)

Tiêu trắng
(ASTA)

11/4-12/4

3.200-3.300

3.600-3.700

4.900-5.000

16/4-17/4

3.300-3.400

3.700-3.800

4.900-5.000

18/4-20/4

3.300-3.400

3.700-3.800

5.000-5.100

23/4-26/4

3.300-3.400

3.700-3.800

5.000-5.100

27/4

3.300-3.400

3.800-3.900

5.100-5.200

02/5-07/5

3.400-3.500

3.800-3.900

5.100-5.200

08/5-21/5

3.300-3.400

3.700-3.800

5.000-5.100

22/5-13/6

3.200-3.300

3.600-3.700

4.900-5.000

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

Giá tiêu Thế giới

Tại Ấn Độ giá hồ tiêu giảm sau phiên tăng ngày hôm qua. Trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu Kỳ hạn giao T6/2018 giá tiêu giao ngay giao dịch ở mức 37,043 rupee/tạ, giảm  157 rupee/tạ so với mức giá phiên trước đó.

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Ngày

06/6

07/6

11/6

12/6

13/6

Giá

37,450

37,371

37,033

37,200

37,043

 

Tin tham khảo