Giá hồ tiêu thị trường ngày 08/6/2018: Giá tiêu xô nội địa hôm nay không thay đổi
 

Giá hồ tiêu thị trường ngày 08/6/2018: Giá tiêu xô nội địa hôm nay không thay đổi

Giá hồ tiêu nguyên liệu tại một số tỉnh phía Nam và Tây Nguyên ngày hôm nay giữ nguyên so với hôm qua, dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại ĐắkLắk, Đồng Nai, Gia Lai giá tiêu ở mức 57.000 đồng/kg. Tại Đắc Nông, Bình Phước tiêu được thu mua với giá 58.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu giá hồ tiêu ở mức 59.000 đồng/kg, mức giá cao nhất được ghi nhận tại các tỉnh trồng tiêu trọng điểm.

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần (ngàn đồng/kg):

Địa Phương

04/6

05/6

06/6

07/6

08/6

Đắk Lắk

57

56

56

57

57

Đắk Nông

58

57

57

58

58

Phú Yên

58

57

57

58

58

Gia Lai

57

56

56

57

57

Bà Rịa – VT

59

58

58

59

59

Bình Phước

58

57

57

58

58

Đồng Nai

57

56

56

57

57

 

Tham khảo giá chào tiêu đen xô của một số doanh nghiệp (ngàn đồng/kg):

Doanh nghiệp

04/6

05/6

06/6

07/5

08/5

Thanh Cao - Chư sê

57

56,5

56,5

57

57

Maseco - Chư sê

57

56,5

56,5

57

57

DK CN - Chư sê

56,5

56

56

56,5

56,5

HH - Chư sê

56,5

56

56

56,5

56,5

 

Giá Xuất khẩu hạt tiêu tiếp tục giữ ổn định

Giá tiêu xuất khẩu hôm nay không đổi so với hôm qua. Cụ thể, giá tiêu đen FAQ ở mức 3,200-3,300 USD/tấn, tiêu đen ASTA ở mức 3,600-3,700 USD/tấn, tiêu trắng ASTA ở mức 4,900-5,000 USD/tấn.

Tham khảo giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam (USD/tấn):

Ngày

Giá xuất khẩu
(FOB / HCM / USD / tấn)

Tiêu đen
(500 gr/l, FAQ)

Tiêu đen
(550 gr/l, ASTA)

Tiêu trắng
(ASTA)

11/4-12/4

3.200-3.300

3.600-3.700

4.900-5.000

16/4-17/4

3.300-3.400

3.700-3.800

4.900-5.000

18/4-20/4

3.300-3.400

3.700-3.800

5.000-5.100

23/4-26/4

3.300-3.400

3.700-3.800

5.000-5.100

27/4

3.300-3.400

3.800-3.900

5.100-5.200

02/5-07/5

3.400-3.500

3.800-3.900

5.100-5.200

08/5-21/5

3.300-3.400

3.700-3.800

5.000-5.100

22/5-08/6

3.200-3.300

3.600-3.700

4.900-5.000

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

 

Giá tiêu Thế giới

Tại Ấn Độ giá tiêu tiếp tục giảm. Trên sàn NCDEX - Kochi giá tiêu Kỳ hạn giao T6/2018 giá tiêu giao ngay giao dịch ở mức 37,100 rupee/tạ, giảm tiếp 271 rupee/tạ so với mức giá phiên trước đó

Tham khảo giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX (rupee/tạ)

Ngày

04/6

05/6

06/6

07/6

08/7

Giá

38,000

37,800

37,450

37,371

37,100

 

 

Tin tham khảo