Giá hồ tiêu thị trường ngày 07/6/2018: Giá tiêu xô nội địa hôm nay bất ngờ tăng nhẹ 1,000đ/kg
 

Giá hồ tiêu thị trường ngày 07/6/2018: Giá tiêu xô nội địa hôm nay bất ngờ tăng nhẹ 1,000đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí