Giá heo tại Trung Quốc sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn lẫn trung hạn nếu xét tương quan cân đối cung cầu thịt của thị trường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá heo tại Trung Quốc sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn lẫn trung hạn nếu xét tương quan cân đối cung cầu thịt của thị trường

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.