Giá heo tại miền Bắc ngày 11/02/2020: Nhu cầu mua của thị trường có xu hướng tăng lại nhưng chủ yếu với heo trong chuẩn
 

Giá heo tại miền Bắc ngày 11/02/2020: Nhu cầu mua của thị trường có xu hướng tăng lại nhưng chủ yếu với heo trong chuẩn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí