Giá heo hơi tại Trung Quốc liên tiếp có điều chỉnh tăng tốt do ảnh hưởng từ dịch bệnh khiến nguồn cung sụt giảm mạnh
 

Giá heo hơi tại Trung Quốc liên tiếp có điều chỉnh tăng tốt do ảnh hưởng từ dịch bệnh khiến nguồn cung sụt giảm mạnh

Đồ thị giá heo hơi tại Quảng Đông và Quảng Tây năm 2016- tuần 5 tháng 7 năm 2019 (đồng/kg)