Giá heo hơi tại thị trường nội địa có xu hướng tăng tốt trong bối cảnh nguồn cung khan hơn