Giá heo hơi tại Thái Bình ngày 07/06/2018
 

Giá heo hơi tại Thái Bình ngày 07/06/2018

Tại Thái Bình, lượng heo dân xuất bán ra khá, khiến giá giảm nhẹ, còn chủ yếu quanh mức 47.500-48.000 đồng/kg, giá 49.000 đồng/kg không còn giao dịch.

Tin tham khảo