Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam ngày 4/1/2019
 

Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam ngày 4/1/2019

Tại miền Trung và miền Nam, dịch LMLM có xu hướng lây lan rộng khiến dân tiếp tục đẩy bán ra chạy dịch với các biểu khác nhau. Giá heo dân tại miền Trung và miền Nam hiện trải rộng từ 35-49.000 đồng/kg tùy phẩm cấp.

Tin tham khảo