Giá heo hơi tại miền Trung ngày 11/2/2019
 

Giá heo hơi tại miền Trung ngày 11/2/2019

Tại miền Trung, giá heo cũng có xu hướng nhích tăng do nhu cầu hút hàng của miền Đông và miền Tây. Theo đó, giá heo hơi miền Trung đang dao động từ 50.500-53.000 đồng/kg.

Tin tham khảo