Giá heo hơi tại miền Tây ngày 19/7/2019
 

Giá heo hơi tại miền Tây ngày 19/7/2019

Tại thị trường miền Tây, dịch vẫn đang nổ mạnh tại nhiều vùng chăn nuôi lớn nên giá heo dân giảm 1,000 đồng/kg, kéo giá phổ biến quanh mức 25.000-28.000 đồng/kg.

Tin tham khảo